Tag Archives: træning

Progressiv Træning

Progressiv træning kan bruges til alle motionsformer, som bygger på konditionstræning og går ud på at dele sin træning op i fire lige store dele, hvor man lægger roligt ud og træner i højere og højere tempo – for til sidst at slutte roligt af igen – ingen pauser mellem de fire faser. Mange forsømmer det højeste gear. Hvis man vil forbedre sin form, så kræver det et højere tempo, og her er progressiv træning et fantastisk redskab. Fordelene er bl.a., at man øger sin maksimale iltoptagelse ( de røde blodlegemer transporterer ilt hurtigere rundt til musklerne). Ved at træne hårdt giver det en et psykisk overskud, og man minimerer risiko for overbelastningsskader, fordi man starter langsomt. Det kan være sjovt, fordi man varierer belastningen.